Det store Bibel-prosjektet

Bibelselskapet legger jevnlig ut nye episoder av sine animasjonsfilmer fra Bibelen. Nå til pinse kan du se en episode som tar for seg Apg. 1-7.

Den langsiktige planen er at Bibelselskapet vil oversette og legge ut NT på film. Gå inn på følgende lenke hvis du vil se episoden som tar for seg pinsen: https://www.youtube.com/watch?v=Mgol7AVWCw0

 

"Les Bibelen"- serien fra BibleProject er et sett av 74 filmer som nå oversettes til norsk. De første filmene er klare og lanseres i mai og juni.  Oversettelsen av denne serien er et resultat av en felles innsamlingsdugnad fra mange menigheter og organisasjoner som hadde ønske om å få disse ressursene oversatt til norsk. Filmene vil bli tatt i bruk på mange måter inn i menighetsliv og organisasjonsvirksomheter. 

Først ut er Det nye testamentet. Lanseringen starter med en oversiktsfilm over hele Det nye testamentet, etterfulgt av til sammen ti filmer om evangeliene og Apostlenes gjerninger. Neste bolk med filmer blir Paulus-brevene. Disse filmene lanseres høsten 2021. 

Innleser på de kommende filmene er Lisa Strandengen Rollnes. 

Bibelselskapet har den koordinerende rollen for dette prosjektet, og Verdiverkstedet AS har ansvar for produksjonen. Materialet eies av BibleProject i USA og de norske filmene godkjennes og tilgjengeliggjøres via dem. Bibel.no blir samlingsstedet for disse ressursene, og kan brukes fritt utover i de enkelte kirker og organisasjoner, både ut fra YouTube-kanalen og bibel.no. 

Hans Johan Sagrusten er ansvarlig for oversettelsesarbeidet. Han er ansatt i Bibelselskapet som bibelbrukskonsulent, og har tidligere erfaring fra oversettelsesarbeidet av Bibel 2011, og nå nylig Bibelen lett å lese som fremdeles pågår. 

Arbeidet med BibleProject er svært spennende. Helheten i Bibelens fortelling kommer godt frem i disse videoene. Det er spesielt spennende å jobbe med å få frem de lange linjene gjennom denne fascinerende samlingen av bøker som Bibelen er. Min erfaring fra tidligere oversettelsesarbeid hos Bibelselskapet har kommet godt med i dette arbeidet så langt.  - Hans Johan Sagrusten

 

  • Oppdatert