Credo Ungdom

Ungdomsgruppen i Credo har hatt en god start på høsten. Torsdag 7.oktober er det igjen tid for klubbkveld.

Credo Ungdom er for ungdom fra og med 7.klasse. Vi møtes annenhver torsdag kl.18.00-20.00 Den ene torsdagen er klubb-kveld i Credo, mens den andre er det uteaktiviteter. Info sendes ut til alle som vil, eller ved å følge med på facebookgruppen vår. 

 

  • Oppdatert