Bønn og Guds nærvær

Søndag10.mars feirer vi en egen bønnegudstjeneste inspirert av Tomasmessene.

Denne søndagen vil være helt og fullt viet til bønn. Vi ønsker å fokusere på bønn og GUDS NÆRVÆR. Velkommen til en annerledes gudstjeneste.

  • Oppdatert