Bønn fremfor alt

Vi er nå kommet godt over halvveis med 7 uker i bønn med "Bønn fremfor alt". To søndager gjenstår - den første med vekt på Guds nærvær, den neste på Takknemlighet.

Bønn blir vi aldri ferdig med. Den følger oss gjennom hele året og hele livet. Bønn er allerede en viktig del av Credo med bønnemøter nesten hver dag. Nå ønsker vi i tillegg å rette fokus på bønn hos den enkelte og i hjemmene. Vi drømmer om at menigheten får kjenne et bønneløft når vi i hele februar og mars går sammen om sju uker i bønn. Som hjelp til den daglige bønnestunden har vi laget en bønnemanual. Der finner du en enkel bønnemodell som i dag brukes mange steder i verden, kalt L.E.V.E. Bønnemanualen er trykt opp i et lite hefte som du får gratis i Credo eller du kan laste den ned her på nettet.

  • Oppdatert