Bønn for Synodemøtet 10.-12.juni

Denne helgen starter del to av Synodemøtet. I den forbindelse oppfordres det til bønn for Synoden.

Bønn under synoden

Du er invitert til bønnetjeneste under synodemøtet, og menighetsledere er oppfordret til å promotere dette rundt om i menighetene. 

- Erfaring viser at bønnetjenesten har stor betydning for et godt samtaleklima og fellesskapet generelt. Delta gjerne som enkeltperson eller inviter med bønnegruppen din, sier Ivar Johnsen.  

Det er mulig å delta på to måter; enten ved å møte opp fysisk ved Scandic Hotel 33 i Oslo og være med i bønn en time eller flere, eller ved å be hjemme. På synodemøtet skal det innredes et eget bønnerom like ved forhandlingssalen, og det vil bli satt opp tider for ledet bønn. Det er også mulig å komme til andre tider. Det legges vekt på at bønner som bes i gruppe ikke skal være debattpreget.

I begge tilfeller ønsker ansvarlig for bønnetjenesten, Ivar Johnsen, gjerne å vite om de som kan være med. Han ber de om ønsker å melde seg til tjeneste om å sende en sms til 480 70 379 eller en e-post til Ivar Johnsen

Skriv deg opp på lista over bønnetider her.

Bønnetjenesten ledes av Ivar Johnsen og Tine Marit Slyngstadli.

  • Oppdatert