Bildet av en levende menighet Del 3

Søndag 17.september kommer del 3 av vår miniserie om å være en Levende Menighet. Denne søndagen er hovedfokus på FELLESSKAPET

Trofast holdt de seg til FELLESSKAPET

Du skal ikke ha lest så mye i Apostlenes gjerninger før du legger merke til hvor viktig det kristne fellesskapet var for de første kristne. Fellesskapet, eller menigheten, var dere troen på Jesus ble skapt.  Det var der nye ble lagt til og det var derfra at evangeliet ble spredt over hele Romeriket. Denne søndagen skal vi fordype oss i nettopp hva som er så spesielt med det kristne fellesskapet.

  • Oppdatert