Bildet av en levende menighet Del 2

Søndag 10.september kommer del 2 av vår korte serie fra Apostlenes gjerninger kap 2. Denne søndagen tar vi for oss "Trofast holdt de seg til brødsbrytelsen".

Brødsbrytelsen eller nattverden.

Det er interessant å se at når Lukas i Apostlenes gjerninger kapittel 2 oppsummerer kjennetegnet på den første kristne menighet, så nevner han brødsbrytelsen som en så viktig del av kirkens fundament at den blir stående sammen med apostlenes lære, fellesskapet og bønnene. 

Apostlenes gjerninger 2,42
"De holdt seg trofast til apostlene lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene."

På denne gudstjenesten skal vi ta for oss hvorfor vi feirer nattverd og hva som gjør at den har så stor betydning.

Og som et høydepunkt i gudstjenesten skal vi feire nattverd sammen. 

Vær velkommen.

  • Oppdatert