Bibelen i fokus

Hvorfor er Bibelen verdens mest solgte og leste bok? Hva betyr det at Bibelen er Guds ord? Hva gjør Bibelen med oss? Ja, hvordan kan vi lese og bruker den?

Dette er noen av spørsmålene vi kommer til å se på de neste ukene. I hele august kommer vi nemlig til å ha et ekstra fokus på Bibelen. Det er ingen tvil om at det er ingen bøker som har betydd så mye for kirkens og verdens historie som nettopp Bibelen. I 1928 presenterte den britiske statsminister, Stanley Baldwin, denne kraftsalven om Bibelen: "Bibelen er høyeksplosiv. Men den fungerer på underlige måter, og intet levende menneske kan fortelle hvordan denne boken på sin ferd over jorden har rystet enkelt menneskers sjeler, titusenvis av forskjellige steder, og ført dem inn i et nytt liv, en ny verden, en ny livsanskuelse, en ny oppfatning, en ny tro." 

  • Oppdatert