Besøk fra Kenya

Søndag 23. april får vi besøk av David Muturi fra Kenya. David kommer denne gangen med hele sin familie, dvs kone og to barn.

David er en av de lokale hovedlederne i vårt samarbeid i Kenya i regi av Noracta. Sammen med dem har vi vært med å bygge opp KreaKidsenteret og ballbingen i Kiberaslummen. David har vært på besøk i Credo en rekke ganger, seinest i september 2022.

Han er en inspirerende og grundig bibellærer.

Her ser du bildete av familien like etter ankomsten til Trondheim. Bak står Turid og Ole Gustav Aas og Elisabeth Jellestad

Bildet fra Creakids Learningcenter som Credo har vært med å bygge opp i Kiberaslummen i Nairobi

 

  • Oppdatert