Besøk av mobil bokhandel

Søndag 19.november får Credo besøk av den mobile bokandelen MERSTEIN.

Det er dessverre ikke lenger noen permanente kristelige bokbutikker igjen i Trondheim, 

med unntak av det lille som er tilgjengelig i den enkelte menighet. Men noen har vært

frimodige og startet en mobil bokhandel. Og denne søndagen får vi besøk av dem i Credo

hvor de vil presentere utvalget sitt. 

Hvorfor MerStein? Vi heter Merete og Jostein og det var det første utgangspunktet for
navnet til foretaket vårt, men navnet speiler også det vi ønsker å bidra med. 

Mer stein.

Jesus ber oss om å bygge huset vårt på fjell, med grunnmur, leser vi i Lukasevangeliet (6,46-49). Huset er et bilde på livene våre, vi bygger alle et liv. Vi ser for oss et bilde av et hus som er bygd oppå en grunnmur som er bygd av stein. Stein blir da et bilde på alt man gjør som bidrar til å bygge grunnmuren sterkere. Vi tror at grunnmuren må bygges og holdes ved like hele livet for at man skal kunne stå fast på klippen, som er Jesus, i all slags vær og i alle våre livsfaser. Jesus sier at den som kommer til ham, hører hans ord og gjør etter dem bygger en god grunnmur for livet sitt.

 

Vi ønsker å bidra med mer stein til grunnmurene våre ved å tilgjengeliggjøre Bibler og kristen litteratur for mennesker i Trøndelag.

  • Oppdatert