Be for hverandre

Bønn for hverandre og andre mennesker står helt sentralt i Bibelen. I vår temaserie denne våren med fokus på noen av Bibelens over 50 "HVERANDRE" uttrykkk, har vi søndag 20.2.kommet til "Be for hverandre".

I hele 10 av Paulus sine 13 brev finner vi formuleringer som denne: "Vi TAKKER alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre BØNNER." (1.Tess 1,2) Paulus takker og han ber for menigheter og enkeltpersoner. Forbønn var tydeligvis en viktig og integrert del av hele hans tjeneste. Noen aktuelle spørsmål som melder seg da er - HVA er forbønn? HVORFOR er forbønn så viktig? HVORDAN ber vi for hverandre? På søndag kommer vi til å bruke Abraham som et godt eksempel på hvordan vi kan be for hverandre og hva forbønn utretter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Oppdatert