Bare Bibelen

Bare Bibelen eller Skriften alene, hevdet Luther, er den øverste lærekilde vi har for vår tro. Kirkemøter og tradisjoner er alle underordnet Bibelen.

Dette er vårt 3.tema i høstens serie om viktige bibelske læreprinsipper som ble løftet frem gjennom Reformasjonen.

Hvorfor har Gud gitt oss Bibelen? Hvilken betydning har den for oss? Og hvordan forholder vi oss til Bibelen i det mylder av meninger og trosoppfatninger som mer og mer preger vår tid? Er det sant som noen hevder at Bibelen er så vanskelig å forstå? Må man være teolog eller språkbegavet for å kunne skjønne den? Eller handler spørsmålet ganske enkelt om vi tror at Bibelen er Guds eget ord til oss, og at hvis vi vil følge ham og lyde ham, så gjelder det å bøye oss for det han har sagt?

 

  • Oppdatert