Årsmøte

Tirsdag 6. mars kl.19.00 er det Årsmøte i Credo Frikirke Trondheim

Saksdokumenter til Årsmøtet finner du utlagt på vårt infobord i Misjonssalen. Innkalling kommer til alle våre medlemmer. Møtet er primært for våre medlemmer med stemmerett, men andre kan også være tilstede men uten stemme- eller talerett. 

På møtet vil vi gå gjennom Ledergruppens årsmelding, Regnskap for 2017, Tjenestegruppenes årsmeldinger, samt valg av nye eldste og diakoner. Møtet avsluttes med orienteringer og Åpen mikrofon. Vær velkommen

  • Oppdatert