Årsmøte for 2021

Etter to år med utsatte og delvis begrensede årsmøter, ser vi frem til at vi i år endelig kan feire Årsmøte for 2021 til planlagt tid: Onsdag 9. mars kl.19.00

Årsmøtet er åpent for alle - selv om det bare er medlemmer med stemmerett som vil få innkalling til møtet og som har talerett og stemmerett på møtet.

  • Oppdatert