Alltid beredt

Søndag 16. desember inviterer vi til gudstjeneste og juleverksted.

Søndagene i adventstiden har ulike preg, men alle er rettet mot Jesu komme - enten det gjelder første gang han kom eller når han skal komme igjen. Men adventstiden er også en viktig påminnelse om vår doble beredskap  - vi skal være beredt når Jesus kommer igjen, og vi skal alltid være beredt til å dele Jesus med andre mennesker.  Tema for søndagen har vi derfor kalt: "Alltid beredt". Det er misjonsleder i NLM, Olav Vestbøstad som taler. Etter kirkekaffen blir det en ekstra runde med juleverksted for både store og små.

  • Oppdatert