40 dager i nærkontakt med Jesus

Vil du være med på BØNN&FASTE i fastetiden? Søndag 19.februar er det Fastelavenssøndag, og onsdag 22.februar innledes fastetiden på Askeonsdagen.

BØNN & FASTE

I år vil vi ha fokus på at fastetiden kan bli "40 DAGER I NÆRKONTAKT MED JESUS".
I tiden frem mot påske ønsker vi å invitere alle som vil og kan til å bli med på å markere fastetiden på ulike måter. Vi starter på gudstjenesten søndag 19.2. med tema: "BØNN OG FASTE".
Her vil vi trekke frem noe av det Bibelen forkynner om fastens HVA, HVEM, HVORFOR og HVORDAN. Talen vil altså munne ut i enkle råd og tips om hvordan vi kan praktisere bønn og faste som passer for den enkelte. 
* HVA er faste? Hva sier historien og hva sier Bibelen om faste?
* HVEM er fasten beregnet på? Hva med alder, helse, ulike livsfaser?
* HVORFOR faste? Er det noen gode grunner til å faste?
* HVORDAN praktisere faste? Her vil nok mange bli overrasket hvor mange forskjellige måter man kan praktisere fasten på.

Som en hjelp gjennom fastetiden vil vi dele ut et lite bønnehefte som du kan bruke gjennom hele fastetiden. Her vil du finne enkle tips og bibeltekster for hver eneste dag. Du kan også laste det ned her fra hjemmesiden vår. 

I tillegg vil vi invitere til en felles fastedag. Tirsdagens Bibelbønne-lunsj vil i 6 uker frem mot påske bli omgjort til en felles bønne- og fastesamling.

  • Oppdatert