Misjonal lørdag

Arrangement

Dato

Lørdag 23. mars 2019
Tid
kl. 10:00 - 15:15

Sted

Credo Frikirke på Heimdal

Lagre i kalender

Dette er siste Misjonale lørdag med besøk fra Frikirkens misjonale team. Hovedtema denne gang er "Forkynn Guds rike". Hvordan deler vi troen med andre?